Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jaarbeeld

Het Jaarbeeld HAN 2013 is een verkorte versie van het jaarverslag. Alle medewerkers van de HAN en externe relaties hebben deze in gedrukte vorm ontvangen.

Jaarbeeld HAN 2013

Filmpjes
Het bijzondere aan dit jaarbeeld zijn de filmpjes die speciaal hiervoor gemaakt zijn en die refereren aan de 4 dialoogvragen die dit studiejaar centraal stonden binnen de HAN. Medewerkers en studenten reageren op deze vragen; de filmpjes zijn hier te bekijken.

Fouten
In de gedrukte versie van het jaarbeeld is helaas een aantal fouten geslopen. Deze kunt u in het Erratum lezen. In bovenstaande digitale versie van het jaarbeeld zijn deze fouten gecorrigeerd; dit is dus een correcte pdf.