Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jaarverslag HAN 2015

In 2015 is er binnen het hoger beroepsonderwijs veel gebeurd: de minister presenteerde een nieuwe Strategische Agenda; er waren ‘experimenten deeltijdonderwijs’ in voorbereiding; het studievoorschot ging van start; er kwam een aangepaste Wet normering topinkomens; de Maagdenhuisbezetting zorgde voor veel discussie over medezeggenschap; de Nationale Wetenschapsagenda werd vastgesteld en nog veel meer. Voor menigeen binnen onze hogeschool een ver-van-mijn-bedshow. Dat vinden we ook niet zo erg: onze trots en focus moeten eerst en vooral liggen bij het uitstekend opleiden en vormen van al die (overwegend) jonge mensen, van wie het merendeel mbo’ers en havisten uit onze regio. Dáár ging het ons in essentie om in 2015. En dan mogen we zeggen dat er in dit opzicht veel goeds is gebeurd.
U kunt hierover lezen in dit jaarverslag.

Hoe kunt u het jaarverslag lezen?
Op de pagina Paragrafen vindt u alle paragrafen uit het jaarverslag onder elkaar. In de rechterkolom op deze pagina kunt u de paragrafen ook per hoofdstuk selecteren.
Een paragraaf die u interessant vindt, kunt u in zijn geheel lezen door op Verder lezen te klikken. Wilt u een paragraaf uitprinten, klik dan op Voeg toe aan Mijn jaarverslag. In Mijn jaarverslag verzamelt u zo alle artikelen die u wilt uitprinten. Hiervan wordt een samengevoegd, printbaar jaarverslag ‘op maat’ samengesteld.
U kunt ook het volledige jaarverslag downloaden. Deze vindt u op de pagina Volledige jaarverslag. Op deze pagina staat ook de pdf van de Jaarrekening.

Jaarverslagen van voorgaande jaren
Wilt u de jaarverslagen van voorgaande jaren nog ‘ns teruglezen? Klikt u dan hier.

Fotobijschrift
Op 12 juni 2015 hebben we een bijzondere dag met elkaar beleefd. Die dag vond de Large Scale Dream in het Gelredome plaats, waar we in saamhorigheid met 2.500 collega’s een dag lang met elkaar hebben nagedacht en gepraat over de toekomst van onderwijs en onderzoek, over de toekomst van de HAN, over vertrouwen en dat mensen het verschil maken, over geinspireerd samenwerken, en waar dat alles inhoudelijk toe moet leiden. Het is uitgemond in een kort, krachtig en collectief tot stand gekomen nieuw instellingsplan voor 2016-2020. 12 Juni 2015 staat in het HAN-geheugen gegrift!