Deel I. 2016 als eerste etappe in onze reis naar 2020

1Inleiding

Geachte lezer,

Op basis van ons jaarverslag 2015 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 positief besloten over de realisatie van de prestatieafspraken en daarmee in feite over de vrijwel volledige realisatie van ons Instellingsplan 2012-2016. Hiermee sluiten we de vorige planperiode af en starten we met het uitvoeren van het nieuwe HAN Instellingsplan 2016-2020.

In dit jaarverslag 2016, het eerste jaarverslag over onze reis naar 2020, willen wij u de beweging laten zien waartoe het instellingsplan ons heeft uitgedaagd. Om u als lezer een zo objectief mogelijk beeld te geven van het reilen en zeilen van de HAN in 2016, laten wij hier ook graag onze studenten, docenten, onderzoekers, opdrachtgevers uit het werkveld en collega’s van andere onderwijsinstellingen aan het woord. Zij zijn de dragers van de professionele leergemeenschappen die vormgeven aan ons onderwijs en onderzoek. Zo kunt u zelf zien hoe wij onze ambities gestalte geven: in vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren. We doen dat door middel van de inspirerende en onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, waarin de student centraal staat.

Wij hopen dat het verslag u als belanghebbende van onze hogeschool trots maakt en uitnodigt om ons te vergezellen op onze reis.

Kortom, wij zijn de HAN en we zijn in beweging!

Kees Boele,
voorzitter College van Bestuur

Fotograaf: Jacques Kok
Volgende2De HAN in vogelvlucht