Deel II. Governance

16Profileringsfonds

Het Profileringsfonds biedt financiële ondersteuning aan studenten die als gevolg van bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. In 2016 zijn er in totaal 149 aanvragen ingediend (tegenover 130 in 2015). Bij 119 aanvragen ging het om bijzondere omstandigheden (overmacht) zoals ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap, een niet-studeerbare opleiding of een combinatie van deze omstandigheden. In verband met een bestuurlijke functie kwamen 18 aanvragen binnen en in verband met beoefening van topsport 12 aanvragen. De aanvragen van deze twee laatste categorieën zijn alle toegekend. Van de 119 aanvragen overmacht zijn 110 aanvragen toegekend, 5 aanvragen afgewezen en de overige 4 nog in behandeling.

De totale aanspraak op het Profileringsfonds bedroeg in 2016 € 445.612 (in 2015: € 354.661). Dit is inclusief de aanspraken op dit fonds vanuit toekenningen in voorgaande jaren en inclusief vergoedingen voor de OV-kaart. Evenals vorig jaar ging het uitsluitend om EER-studenten.

Aanspraken in 2016 per categorie:

De gemiddelde hoogte van de financiële ondersteuning bedraagt € 369,00 per maand en de gemiddelde duur is 9,5 maand.

Volgende17Privacy