Deel I. 2017 De volgende stap in onze reis naar 2020

1Inleiding

Geachte lezer,

In dit bestuursverslag 2017, het tweede bestuursverslag over onze reis naar 2020, laten wij u de beweging zien waartoe het HAN Instellingsplan 2016-2020 ons heeft uitgedaagd. Onze studenten, docenten en onderzoekers vormen samen met de opdrachtgevers uit het werkveld de professionele leergemeenschappen, die vormgeven aan ons onderwijs en onderzoek. Zíj zijn de mensen die onze ambitie gestalte geven: in vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren.

Ook 2017 laat weer tal van mooie ontwikkelingen en resultaten zien waarin het werken aan deze ambitie, vanuit vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid, steeds verder gerealiseerd wordt.

Kortom, wij zijn de HAN en wij zijn in beweging!

We hopen dat dit verslag u, als belanghebbende van onze hogeschool, trots maakt en uitnodigt om ons verder te vergezellen op onze reis.

Kees Boele en Tijs Breukink
College van Bestuur

Volgende2De HAN in vogelvlucht