Deel II. Governance

23Notitie Helderheid

23.1. Uitbesteding initieel onderwijs

Voor de uitvoering van de punten uit de Notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs in 2017 geldt onverkort dat de HAN ervoor zorgt dat het initiële onderwijs niet uitbesteed wordt aan andere (bekostigde of onbekostigde) organisaties. Ook zijn er geen publieke middelen geïnvesteerd in private activiteiten (zie ook eerdere paragraaf 21 Publiek-privaat).

23.2. Maatwerktrajecten

Maatwerkovereenkomst Ad Civiele Techniek-PVR met CIVILION B.V. voor 47 studenten.

23.3. Uitwisseling

In hoofdstuk 7 van deel I van dit bestuursverslag staat een overzicht van het aantal studenten dat heeft gestudeerd bij buitenlandse partners waarmee een overeenkomst is gesloten en hoeveel buitenlandse studenten van partnerinstellingen aan de HAN hebben gestudeerd. De bilaterale overeenkomsten zijn bij het International Office van de HAN in te zien.