Samen Duurzaam

HAN zet in op een uitdaging met een grote maatschappelijke impact namelijk, zorgen voor een energie-neutrale en circulaire regio in 2050. Sustainable Energy & Environment (SEE) werkt aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving, door projecten te initiëren en ondersteunen op het gebied van het energieneutraal maken van bestaande bebouwing, duurzame mobiliteit en circulaire economie.

Samen Duurzaam Sustainable Energy & Environment (SEE)

Er is veel aandacht voor de energietransitie en daardoor zou je bijna vergeten dat er in Nederland nog een transitie gaande is, die naar een circulaire economie. Om beide uitdagingen tot een goed einde te brengen, is samenwerking tussen allerlei partijen hard nodig. Daar spelen wij met het zwaartepunt Sustainable Energy and Environment (SEE) een grote rol in.

Samen Duurzaam Van hybride leeromgevingen naar een bruisend Innovatielab

Kunnen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers hun krachten bundelen om de energietransitie mogelijk te maken? Jazeker! Dat blijkt namelijk uit de verschillende hybride leeromgevingen die wij in 2018 samen met het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben opgezet. Hier komen de kennis en kunde van studenten en bedrijven samen. En met succes! In 2018 ontstonden niet alleen nieuwe initiatieven maar ook de plannen voor een professionaliseringsslag: het opzetten van een Innovatielab.

Film van SEECE over warmtevraagstuk

Samen Duurzaam Nieuwe energie vraagt om nieuwe mensen; hoe spelen wij daarop in?

Terwijl bedrijven zitten te springen om technisch talent, is het vanuit de hogeschool een uitdaging om aan deze groeiende vraag naar mensen te voldoen. Ook sluiten de toolkits van pas afgestudeerden niet altijd aan bij openstaande vacatures. Gemiste kansen voor beide partijen. In 2018 hebben we daarom samen met onze partners verschillende initiatieven ontwikkeld om deze Human Capital-uitdaging in de regio het hoofd te bieden, én met succes!