Samen duurzaam Van hybride leeromgevingen naar een bruisend Innovatielab

Kunnen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers hun krachten bundelen om de energietransitie mogelijk te maken? Jazeker! Dat blijkt namelijk uit de verschillende hybride leeromgevingen die wij in 2018 samen met het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben opgezet. Hier komen de kennis en kunde van studenten en bedrijven samen. En met succes! In 2018 ontstonden niet alleen nieuwe initiatieven maar ook de plannen voor een professionaliseringsslag: het opzetten van een Innovatielab.

“In 2018 stonden we nog vrij aan het begin van het dichter bij elkaar brengen van onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven binnen onze hybride leeromgevingen,” vertelt Christien Lokman, programmamanager van het zwaartepunt SEE, “maar we hebben studenten en bedrijven al gauw laten samenwerken. Een mooi proces, want daarmee doen onze studenten de state-of-the-art kennis op die binnen de energietransitie nodig is. Met deze manier van onderwijs lopen we als HAN voorop. Maar dat betekent niet dat we stil gaan staan; de volgende stap zetten we in 2019 met ons Innovatielab. Hier gaan studenten en bedrijven met gedeelde faciliteiten grootschaliger samenwerken. We willen binnen dit Innovatielab onze kennis op het gebied van Sustainable Energy and Environment verdiepen en verbreden en daarmee een aanzuigende werking hebben op talent en ondernemers uit de regio. Daarom is onze uitdaging voor 2019 om onze hybride leeromgevingen op het Innovatielab duurzaam in te bedden binnen ons onderwijssysteem.”

Onderwijs en onderzoek binnen SEE

Naast het vormgeven van de hybride leeromgevingen gebeurde er in 2018 ook veel op het vlak van onderwijs en onderzoek. Christien: “Binnen SEE bundelden we onderzoeksgroepen en lectoraten die werken binnen het technologische, economische en sociale domein. Deze link legden we omdat de energietransitie straks voor iedereen betaalbaar, haalbaar en begrijpelijk moet zijn. Op basis van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken vanuit het klimaatakkoord zetten we in 2018 drie projecten op: Wijkgerichte Energietransitie; Biomassa voor Energie & Grondstoffen en Waterstof & Mobiliteit.

Vanuit de gemeente Arnhem proberen we bestuurders bij de plannen van de HAN en het Industriepark Kleefse Waard te betrekken omdat het creëren van een breed draagvlak essentieel is: we moeten het met z’n allen gaan maken!
Inez Rensink

Hybride leeromgevingen op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Onze hybride leeromgevingen zijn gevestigd op het bruisende IPKW. Ook het toekomstige Innovatielab komt hier te zitten. Kevin Rijke, directeur IPKW: “Ik wil studenten het hoogst haalbare onderwijs geven. Daarvoor moeten onderwijs en het bedrijfsleven geen twee losse werelden zijn. Op het IPKW hebben we daarom samen met de HAN vanuit The O-Zone twee hybride leeromgevingen in het leven geroepen: het Mobility Innovation Centre en Energy for Sustainable Built Environment.

  • Het Mobility Innovation Centre (MIC) - In 2018, het tweede jaar van haar bestaan, besloten we om het MIC los te koppelen van het Clean Mobility Centre waarin het gevestigd was. Hierdoor richt het MIC zich nu volledig op studenten en blijft het Clean Mobility Centre bij haar consultancy-rol. Het MIC maakte hiermee een professionaliseringsslag; mede mogelijk dankzij de financiële grondslag vanuit de HAN.
  • Energy for Sustainable Built Environment (ESBE) - Binnen de hybride leeromgeving ESBE werken kleine groepen studenten van verschillende opleidingen samen aan vraagstukken die te maken hebben met het aardgasvrij maken van woningen. Dit initiatief is een voorloper van het Innovatielab dat we in 2019 willen gaan opzetten.

Professioneel experimenteren

Een mooie lijst hybride leeromgevingen en genoeg innovatieve plannen voor de toekomst. Maar wat waren nu successen en uitdagingen in 2018? Kevin Rijke: “Het grootste succes in 2018 was dat we met alle betrokken partijen de ruimte en de tijd namen om samen te onderzoeken waar we naartoe willen. Ook als het om praktische kwesties ging, zoals de internetverbinding die veel te langzaam bleek voor alles wat studenten online doen. Aan dat soort praktische zaken merken we dat we onze verschillende werelden - onderwijs, ondernemers en overheid - nóg dichter bij elkaar kunnen brengen. Voor sommige bedrijven is het bijvoorbeeld best spannend dat er ineens 150 studenten op ons beveiligde bedrijventerrein rondlopen. Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk laten verlopen? Daarover zijn we continu in gesprek. Leuk, leerzaam en soms ook lastig. In het Innovatielab brengen we straks alle facilitaire zaken meteen naar een hoger niveau: we zijn dan op praktisch vlak de experimentele fase voorbij en gaan het professioneel neerzetten.”

Van plannen op papier naar concrete plek

“Als gemeente begonnen we anderhalf jaar geleden met het project Arnhem Hotspot Energy, waarin we de initiatieven op het gebied van energie bundelen,” vertelt Inez Rensink van de gemeente Arnhem. “De hybride leeromgevingen van de HAN en het IPKW spelen hierin volgens ons een belangrijke rol. Helemaal als we ze een meer regionale uitstraling geven en er meer partijen bij betrekken. Daar zijn we in 2018 mee aan de slag gegaan. In 2019 willen we de plannen die nu op papier staan concreet gaan maken met het ontwikkelen van het Innovatielab: dit moet een plek worden waar je de energie voelt bruisen! Zodat je je als bedrijf of student wilt vestigen in Arnhem. Vanuit de gemeente probeer ik bestuurders bij de plannen te betrekken omdat in mijn ogen het creëren van een breed draagvlak essentieel is: we moeten het met z’n allen gaan maken. In 2018 investeerden de gemeente, de HAN en het IPKW daarom al veel uren, geld en enthousiasme in het maken van de plannen. Hierdoor heb ik er vertrouwen in dat we het Innovatielab in 2019 van de grond gaan krijgen. Hoewel het zeker een uitdaging wordt om het enthousiasme van betrokken bedrijven en partijen concreet te gaan krijgen.”

Lees ook

Samen Duurzaam Sustainable Energy & Environment (SEE)

Er is veel aandacht voor de energietransitie en daardoor zou je bijna vergeten dat er in Nederland nog een transitie gaande is, die naar een circulaire economie. Om beide uitdagingen tot een goed einde te brengen, is samenwerking tussen allerlei partijen hard nodig. Daar spelen wij met het zwaartepunt Sustainable Energy and Environment (SEE) een grote rol in.

Samen Duurzaam Nieuwe energie vraagt om nieuwe mensen; hoe spelen wij daarop in?

Terwijl bedrijven zitten te springen om technisch talent, is het vanuit de hogeschool een uitdaging om aan deze groeiende vraag naar mensen te voldoen. Ook sluiten de toolkits van pas afgestudeerden niet altijd aan bij openstaande vacatures. Gemiste kansen voor beide partijen. In 2018 hebben we daarom samen met onze partners verschillende initiatieven ontwikkeld om deze Human Capital-uitdaging in de regio het hoofd te bieden, én met succes!