Samen duurzaam Nieuwe energie vraagt om nieuwe mensen; hoe spelen wij daarop in?

Terwijl bedrijven zitten te springen om technisch talent, is het vanuit de hogeschool een uitdaging om aan deze groeiende vraag naar mensen te voldoen. Ook sluiten de toolkits van pas afgestudeerden niet altijd aan bij openstaande vacatures. Gemiste kansen voor beide partijen. In 2018 hebben we daarom samen met onze partners verschillende initiatieven ontwikkeld om deze Human Capital-uitdaging in de regio het hoofd te bieden, én met succes!

“In 2018 hebben we laten zien dat we nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken,” vertelt Tinus Hammink, programmamanager van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE): “Hiervoor scherpten we onze focus aan; van duurzame energie naar betrouwbare en betaalbare energie. Dit hebben we vervolgens ook vertaald naar onze opleidings- en onderzoeksprogramma’s. In 2018 lanceerden we verschillende initiatieven om nieuwe doelgroepen aan te spreken ten behoeve van de Human Capital-uitdaging in onze regio, zoals het project HP-Launch, het Operational Network Trainee-programma voor havisten, de Engelstalige opleiding Electrical and Electronic Engineering en -mastertrack Sustainable Energy en de leerroute Werken en Leren met Energie.

  • HP-Launch: binnen dit project werken studenten van verschillende opleidingen aan de vraag: hoe houden we onze huizen warm als we straks de aardgaskraan dichtdraaien? Hun antwoord is een duurzame warmtepomp. Bij de tussentijdse presentaties zijn bedrijven aanwezig om feedback te geven. De resultaten van dit project worden in 2020 gedeeld met de Nederlandse warmtepompindustrie, zodat zij een betaalbaar serieproduct kan maken.
  • Operational Network trainee: binnen dit programma zet de HAN samen met Quadraam, het Graafschapcollege en netwerkbedrijf Alliander een traineeship op voor havisten die na het behalen van hun diploma werkend willen leren. Binnen dit traineeship gaan de studenten drie dagen per week bij Alliander werken. Daarnaast volgen zij een dag colleges bij de HAN. Dit blijkt een groot succes en ik ben trots op hoe we dit met deze nieuwe doelgroep aanpakken.
  • Engelstalige opleiding Electrical and Electronic Engineering: omdat veel jongeren een Engelstalige opleiding willen volgen op het gebied van duurzame energie hebben we deze opleiding ontwikkeld. De bedrijven waarmee we samenwerken worden hier heel blij van! Natuurlijk moeten zij wel begrijpen dat dit ook een nieuwe doelgroep kan aantrekken; een studente uit Spanje of Sudan is een ander persoon dan een student uit de Achterhoek.
  • Mastertrack Sustainable Energy (binnen de Master Engineering Systems), Engelstalig: met de start van deze Mastertrack, bieden we sinds 2018 binnen dit thema een opleiding in de volle breedte aan; een Bacheloropleiding, een Associated degree en nu dus een Engelstalige Mastertrack. In 2018 zijn twaalf studenten gestart.
  • Werken en Leren met Energie: in 2018 zetten we binnen deze leerroute - die al enige tijd bestaat - opnieuw veertig studenten in de energiesector aan het werk. We professionaliseerden bovendien onze aanpak met de opzet van de vacaturebank HAN-employment. Nu kunnen we met minder inspanning meer bereiken.” Meer informatie hierover vind je op https://specials.han.nl/themasites/han-employment/vacatures/.

Een innovatieve mix van bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT

Op verzoek van de installatiebranche hebben we in 2018 veel gedaan om nieuw technisch talent in de energiesector aan het werk te krijgen. Zo ontstond de nieuwe Associate degree-opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek; een opleiding gemaakt met én door installatiebedrijven. Ron Bosch is naast eigenaar van zijn eigen ingenieursbureau, trekker van deze bijzonder opleiding: “In de markt is steeds meer vraag naar mensen met een mix van kwaliteiten die nog niet binnen één opleiding is samengebracht. Daarom klopte het werkveld in 2018 bij de HAN aan om samen tot een oplossing te komen. Geen gebruikelijke gang van zaken, maar wel een waar de HAN voor openstaat. Dankzij veel overleg over de vraag ‘met welk curriculum creëert de HAN de meest waardevolle medewerkers voor het technische bedrijfsleven?’ ontstond deze opleiding, waarin studenten zich specialiseren tot installatietechnicus met kennis van bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT. Momenteel bereiden we ons voor op de visitatie en in september 2019 gaan de eerste studenten met dit traject van start. Alle installatiebedrijven die meewerkten aan het maken van het programma deden dit vrijwillig omdat de nood voor hen zeer hoog is. Het is mooi dat wij als HAN met deze innovatieve samenwerking en opleiding kunnen bijdragen aan het oplossen van de Human Capital-uitdaging in onze regio.”

Lees ook

Samen Duurzaam Sustainable Energy & Environment (SEE)

Er is veel aandacht voor de energietransitie en daardoor zou je bijna vergeten dat er in Nederland nog een transitie gaande is, die naar een circulaire economie. Om beide uitdagingen tot een goed einde te brengen, is samenwerking tussen allerlei partijen hard nodig. Daar spelen wij met het zwaartepunt Sustainable Energy and Environment (SEE) een grote rol in.

Samen Duurzaam Van hybride leeromgevingen naar een bruisend Innovatielab

Kunnen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers hun krachten bundelen om de energietransitie mogelijk te maken? Jazeker! Dat blijkt namelijk uit de verschillende hybride leeromgevingen die wij in 2018 samen met het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben opgezet. Hier komen de kennis en kunde van studenten en bedrijven samen. En met succes! In 2018 ontstonden niet alleen nieuwe initiatieven maar ook de plannen voor een professionaliseringsslag: het opzetten van een Innovatielab.