College van Bestuur blikt terug: samen sterk

Als kennisinstelling willen wij weten en begrijpen, zodat het professionele leven één grote ontdekkingsreis wordt, waarin we voortdurend grenzen verkennen én verleggen. Onze kennis, ervaring en vaardigheden geven we door aan volgende generaties professionals. Hoe beter we dat doen, hoe beter zij zijn toegerust voor de uitdagingen van morgen. Dat is de opdracht waar wij als HAN voor staan.

Wij leiden studenten op tot professionals die het werkveld meerwaarde bieden. Een nieuwe generatie medewerkers die een verschil kan maken. Klaar voor de beroepspraktijk van nu én morgen!

Samen sterk in de regio; samen thuis in de toekomst

Om onze ambities te realiseren gaan we structureel verbindingen aan met tal van regionale bedrijven en instellingen, die samen met de HAN de verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden en vormen van onze studenten, verrijkt met praktijkgericht onderzoek. Die samen met ons het onderwijs en onderzoek vormgeven. Want samen weten we meer en presteren we beter. Samen lossen we problemen op en leren we van elkaar om het verschil te maken. Door vragen te stellen. Door te doen, te onderzoeken en te experimenteren. Door over de grenzen te kijken van het eigen vakgebied.

Dat levert veel nieuwe inzichten en data, waarmee we onze opleidingen aanscherpen. Zodat die nog beter aansluiten bij de praktijk. In co-creatie met onze werkveld-partners in de regio trekken onze docenten, onderzoekers en studenten samen op bij het realiseren van nieuwe onderzoeken. Samen organiseren we fieldlabs, leerwerkplaatsen, stages, excellentieprogramma’s, minoren en afstudeerprojecten. Zo ontstaat een intensieve en inspirerende dialoog tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. En zo kunnen we samen de toekomst vormgeven.

Met een intensieve en inspirerende dialoog tussen onderwijs, onderzoek en werkveld kunnen we samen de toekomst vormgeven.
College van Bestuur

Met dit online Jaaroverzicht 2018 laten wij u aan de hand van voorbeelden zien hoe wij als HAN vormgeven aan het concept ‘Samenwerken in de regio’. Samen met het HAN Bestuursverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 vormt dit Jaaroverzicht onze verantwoording over 2018.

Bent u nieuwsgierig geworden, dan nodigen we graag uit om verder te lezen in deze online verslaglegging!

Met vriendelijke groet,

Kees Boele, Bridget Kievits en Yvonne de Haan,
College van Bestuur HAN

2018 was een bewogen en intensief jaar

Voor ons als bestuur was 2018 een bewogen en intensief jaar. Bewogen vanwege het overlijden van Diana de Jong op 27 maart 2018 en vanwege het afscheid van Frank Stöteler, die eind 2017 zijn functie in verband met zijn gezondheid moest neerleggen. Daarom was het noodzakelijk twee nieuwe bestuurders te werven. Sinds 1 oktober jl. zijn we als College met de komst van Bridget Kievits en Yvonne de Haan weer compleet.

2018 was ook een intensief jaar doordat we als HAN onverminderd doorgewerkt hebben aan de realisatie van het instellingsplan 2016-2020 en, zeker niet op de laatste plaats, het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en onderzoek afgestemd op en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven én onze studenten.

Onze maatschappelijke waarde en relevantie

Door middel van professionele leergemeenschappen, waarin onderwijs en onderzoek, student en werkveld met elkaar verbonden zijn, beogen we maximale persoonlijke impact en maatschappelijke innovatie. Deze synergie heeft de afgelopen jaren geleid tot een reeks goede visitaties en accreditaties van ons onderwijs en onderzoek, stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving.

Onze maatschappelijke waarde en relevantie blijkt ook uit de getoonde waardering vanuit onze stakeholders en de regio, en de wijze waarop we die binnen ons onderwijs verankeren. Deze waardering komt tot uiting in de vele prijzen en toekenningen die we ieder jaar opnieuw ontvangen. Op die manier blijven we onze succesvolle samenwerkingsverbanden intensiveren en - conform onze missie - een innoverende bijdrage leveren aan een dynamische arbeidsmarkt.