College van Bestuur blikt terug: samen grenzen verleggen

Het inspirerende samenspel tussen onderwijs, onderzoek en werkveld levert ons continu veel nieuwe inzichten en informatie op. Hiermee scherpen we onze opleidingen verder aan, zodat onze studenten nog beter op de praktijk zijn voorbereid. Vanuit deze sfeer, waarin we voortdurend ontdekken en grenzen verleggen, creëren we gezamenlijk de toekomst van onze studenten, van onze regio en van onze brede hogeschool.

Samen in ontwikkeling

Wij leiden studenten op tot geïnspireerde professionals die het verschil kunnen maken. Doelbewuste aanpakkers, die gewend zijn om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Die zich blijven ontwikkelen en gericht zoeken naar duurzame oplossingen die slim, schoon en sociaal zijn. We leren voor een toekomst die we vandaag soms nog niet kennen.

Om dat te realiseren, werken we nauw samen met onze werkveldpartners in de regio. Zowel bij het vormgeven van ons onderwijs als bij het organiseren van nieuwe vormen van responsief onderzoek. Op die manier creëren we een inspirerende synergie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Dankzij dit intensieve samenspel, waarin we los durven laten om het nieuwe te vinden, kunnen onze studenten, onze werkveldpartners én onze hogeschool zich verder ontwikkelen.

Met dit jaaroverzicht laten wij je zien hoe wij als HAN ‘samen in ontwikkeling’ zijn en hoe we impact hebben op onszelf en onze omgeving. Samen met het HAN Jaarverslag 2019 vormt dit jaaroverzicht onze verantwoording over 2019.

We nodigen je graag uit om verder te lezen in deze online verslaglegging!

Met vriendelijke groet,

Bridget Kievits en Yvonne de Haan, College van Bestuur HAN

april 2020

Samen slagvaardig en flexibel

In 2019 hebben we binnen de HAN veel aandacht besteed aan de voorbereidingen op een nieuwe inrichting van de organisatie. Met als doel de HAN slagvaardiger en beter dienstbaar te maken aan onze inhoudelijke onderwijs- en onderzoekambities. Hiermee zorgen we ervoor dat niet alleen de HAN maar ook onze studenten kunnen blijven inspelen op actuele ontwikkelingen in het snel veranderende werkveld.

Dat doen we onder andere door het flexibiliseren van ons onderwijs, door het standaardiseren van bedrijfsmatige processen en - systemen én door de vorming van academies. Zodat we de synergie tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld verder kunnen optimaliseren.

De herinrichting van de organisatie heeft geresulteerd in 14 academies, waarin we ál ons onderwijs en onderzoek rondom een werkvelddomein hebben samengebracht. De faculteiten en onderliggende instituten zijn daarmee vanaf 2020 komen te vervallen. De veerkracht van alle collega’s, die extra inspanningen geleverd hebben om deze organisatieontwikkeling zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven en een soepele start te realiseren, is indrukwekkend. We zijn al onze medewerkers dan ook dankbaar voor hun getoonde inzet en flexibiliteit!

Onderwijs op afstand #covid19

Op het moment dat wij deze terugblik schrijven, bevinden we ons in een uitzonderlijke tijd waar we waarschijnlijk nog wel even mee te maken zullen hebben. De coronacrisis raakt ons allemaal. We kúnnen de impact hiervan in dit jaaroverzicht niet onvermeld laten. In dit jaaroverzicht vind je enkele voorbeelden van hoe wij als HAN-community met deze crisis omgaan.

Sinds 11 maart jl. werken collega’s uit alle HAN-geledingen hard om onderwijs en (samen)werken op afstand mogelijk te maken én te optimaliseren. Zodat al onze studenten en medewerkers aan de gang kunnen blijven. Een buitengewone prestatie waar we trots op zijn.

In dit jaaroverzicht zijn dan ook enkele voorbeelden toegevoegd van hoe wij als HAN-community met deze crisis omgaan.