Samen Duurzaam

Om onze omgeving leefbaar te houden moeten we de CO2-uitstoot terugdringen. Dat vraagt om schonere energiebronnen en een circulaire economie. Oók in onze regio. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, is samenwerking tussen allerlei partijen hard nodig. Daar spelen wij met het zwaartepunt Sustainable Energy and Environment (SEE) een grote rol in.

Met SEE richten we ons op duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorzieningen, schone mobiliteit en een duurzaam gebouwde omgeving, een circulaire en biobased economie en méér toekomstbestendige professionals.

Zwaartepunt Sustainable Energy and Environment (SEE)

Via zwaartepunt SEE werken we aan oplossingen die slim, schoon en sociaal zijn. Door samen te werken in een nieuw ecosysteem waarin onderwijs, onderzoek, werkveld en overheid hun denk- en daadkracht bundelen en richten, kunnen wij innoveren en voldoende bekwame professionals opleiden voor de energietransitie en de circulaire economie van morgen.

Samen Duurzaam Waterstof: de energiedrager van de duurzame toekomst

Willen we straks écht richting een duurzame wereld, dan kunnen we niet meer om waterstof voor energieopslag heen. Voor veel mensen nog onbekend; maar als het aan de betrokken partijen ligt, komt daar heel snel verandering in!

Samen Duurzaam Wijkgerichte Energietransitie: alleen sámen kom je van het aardgas af

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Een mooi streven, maar dat doe je natuurlijk niet zómaar even. Binnen het SEE-project Wijkgerichte Energietransitie werkt de HAN op een multidisciplinaire manier aan alle uitdagende vraagstukken die daarbij komen kijken.

SEECE zet zich in voor aardgasvrije woningen