Samen Slim

De digitale revolutie staat niet stil en de vraag naar toekomstbestendige oplossingen blijft ook de komende jaren razend actueel. Die oplossingen ontstaan sneller en beter als professionals met verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en co-creëren. Via ons zwaartepunt Smart Region faciliteren we professionals om die broodnodige oplossingen te vinden. Op die manier realiseren we tot ver in de nabije toekomst impact op het werkveld en in ons onderwijs.

Zwaartepunt Smart Region

Met het zwaartepunt Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We focussen daarbij op drie thema’s: Smart Education, waarin we vernieuwend onderwijs over en met ICT en digitalisering ontwikkelen; Smart Innovation, waarbij we nieuwe technologie in bedrijfsvoering of als bedrijfsvoering implementeren en Smart Partnerships, waarin we samen met het mkb in regionale innovatienetwerken werken aan haalbare technologische oplossingen.

Samen Slim Towards the digital factory

Het project ‘Towards the digital factory’ dat in maart 2019 van start is gegaan, onderzoekt hoe digitale technieken bedrijven kunnen helpen bij verbetering van complexe productieprocessen. Het ondersteunt het mkb om de juiste stappen te zetten in de richting van een ‘digitale fabriek’, waar slimmere inzet van mens en machines zorgt voor korte en betrouwbare doorlooptijden. Het project is een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. En daarin spelen studenten een belangrijke rol.

Samen Slim Samenwerking leidt tot scorekaart voor ‘slim vervoer’

Maatwerk voor iedere reiziger. De huidige technologie maakt het mogelijk en reizigers vragen er om: real-time en online informatie over alle vervoersmogelijkheden. Uiteraard bij voorkeur op maat en inclusief betaling en afhandeling van transacties. Maar zijn steden en regio’s er klaar voor? Wat is er voor nodig? HAN onderzoekt het met Movares en gemeenten.