Samen Gezond

Gezondheid en welzijn is een belangrijk onderwerp bij de HAN. Denk alleen al aan alle professionals die we hierin opleiden voor de regio. Het raakt ook veel van ons onderzoek en onze innovaties. Ook in ons land voelen mensen met een laag opleidingsniveau of - inkomen zich minder gezond en leven ze minder lang dan mensen met een hoge sociaal-economische-status. Samen met onze partners uit het werkveld willen we daar graag verandering in aanbrengen en onze inzet richten op het verkleinen van de sociale-economische gezondheidsverschillen.

Zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Toch bestaan er ook in Nederland grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. De focus van dit zwaartepunt ligt dan ook op het verkleinen van deze gezondheidsverschillen.

Samen Gezond Sparkcentre Spijkerkwartier: broedplaats voor vernieuwing

De sparkcentres van de HAN zijn díe plekken waar studenten, docenten, cliënten én zorgverleners elkaar ontmoeten en samenwerken aan effectieve oplossingen. Eén zo’n inspirerende werkplaats is sparkcentre Spijkerkwartier in Arnhem. Studenten werken hier zij aan zij met wijkbewoners en ondernemers aan thema’s als kansgelijkheid, gezonde wijk en energietransitie. Zo oefenen ze met interdisciplinair leren en innoveren.

Samen Gezond Het geheim van een sterk zorgnetwerk

Goed samenwerken in zorgnetwerken rondom thuiswonende ouderen is soms best ingewikkeld. Zie maar eens heldere afspraken te maken over wie wat doet. Of boven tafel te krijgen wat de oudere zélf wil. Een extra uitdaging is het als het gaat om lager opgeleide ouderen: mensen die misschien moeite hebben om overzicht te bewaren, of de regie te houden over hun leven. Health ontwikkelde een ondersteuningsprogramma dat zorgprofessionals helpt hun zorgnetwerken te versterken.

Hoe ondersteunen we samen mevrouw de Waal