Samen met de regio

In 2019 hebben de medewerkers van de HAN gewerkt aan de versterking van het samenwerken in de driehoek, door onderwijs en onderzoek nadrukkelijker te verbinden en door het werkveld hier steeds meer bij te betrekken. Samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het regionale bedrijfsleven werken we bijvoorbeeld aan duurzame oplossingen, die schoon, slim en sociaal zijn.

Deze inspirerende vormen van co-creatie worden georganiseerd vanuit onze opleidingen, lectoraten, centres of expertise én onze zwaartepunten Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region.

Omdat de zwaartepunten multidisciplinair en faculteit-overstijgend zijn, dragen ze bij aan de actualisering en verdere verdieping van onze opleidingen, aan ons praktijkgericht onderzoek en aan innovaties in het werkveld.

Samen gezond

Gezondheid en welzijn is een belangrijk onderwerp bij de HAN. Denk alleen al aan alle professionals die we hierin opleiden voor de regio. Het raakt ook veel van ons onderzoek en onze innovaties. Want ook in ons land voelen mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen zich minder gezond en leven ze minder lang dan mensen met een hoge sociaal-economische-status. Samen met onze partners uit het werkveld willen we daar graag verandering in aanbrengen.

Samen duurzaam

Om onze omgeving leefbaar te houden moeten we de CO2-uitstoot terugdringen. Dat vraagt om schonere energiebronnen en een circulaire economie. Oók in onze regio. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, is samenwerking tussen allerlei partijen hard nodig. Daar spelen wij met het zwaartepunt Sustainable Energy and Environment (SEE) een grote rol in. Met SEE richten we ons op duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorzieningen, schone mobiliteit en een duurzaam gebouwde omgeving, een circulaire en biobased economie en méér toekomstbestendige professionals.

Samen slim

De digitale revolutie staat niet stil en de vraag naar toekomstbestendige oplossingen blijft ook de komende jaren razend actueel. Die oplossingen ontstaan sneller en beter als professionals met verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en co-creëren. Via ons zwaartepunt Smart Region faciliteren we professionals om die broodnodige oplossingen te vinden. Op die manier realiseren we tot ver in de nabije toekomst impact op het werkveld en in ons onderwijs.