Samen in de regio

Hoe meer we het werkveld betrekken bij ons onderwijs en onderzoek, hoe beter we in staat zijn deze te ontwikkelen en te innoveren binnen de context van veranderende beroepseisen in een veranderende arbeidsmarkt.

Vanuit die doelstelling onderhouden we veel verschillende netwerken en sluiten we met diverse partijen samenwerkingsovereenkomsten over de bijdrage van de HAN aan met name human capital-vraagstukken en de innovatie van de beroepspraktijk. Deze verbindingen met het bedrijfsleven, provincie en gemeenten vinden vooral plaats op het niveau van instituten en opleidingen, lectoraten, onze Centres of Expertise én via onze drie zwaartepunten: Sustainable Energy & Environment, Health en Smart Region.

Samen Gezond

Gezondheid en welzijn is een belangrijk onderwerp bij de HAN. Denk alleen al aan alle professionals die we hierin opleiden voor de regio. Het raakt ook veel van ons onderzoek en onze innovaties. Om hier een focus in aan te brengen, willen we meer aandacht vragen voor het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Want ook in ons land leven mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen korter en voelen ze zich minder gezond. Daar gaan we samen met onze partners verandering in brengen.

Samen Duurzaam

HAN zet in op een uitdaging met een grote maatschappelijke impact namelijk, zorgen voor een energie-neutrale en circulaire regio in 2050. Sustainable Energy & Environment (SEE) werkt aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving, door projecten te initiëren en ondersteunen op het gebied van het energieneutraal maken van bestaande bebouwing, duurzame mobiliteit en circulaire economie.

Samen Slim

De wereld verandert snel. De komende jaren staan we voor complexe maatschappelijke en economische uitdagingen. Aangejaagd door de digitale revolutie roept onze omgeving om toekomstbestendige oplossingen. Zulke oplossingen ontstaan sneller en beter als professionals met verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en co-creëren. Zo ontstaan innovatie-vliegwielen.