Deel I. 2016 als eerste etappe in onze reis naar 2020

2De HAN in vogelvlucht

2.1 Wij zijn de HAN!

Fotograaf: Eric Scholten

Met meer dan 34.000 studenten uit binnen- en buitenland en ruim 3.600 medewerkers behoort de HAN tot de vier grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf onze campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen wij met 18 instituten 62 voltijd-, deeltijd- en duale bachelor- en 18 masteropleidingen, gericht op gezondheid, economie, management, educatie, techniek, life sciences en sport. Daarnaast bieden we 10 associate degrees en circa 300 cursussen en trainingen aan. In nauwe samenwerking met het werkveld leggen we ons met 36 lectoraten, 8 centres of expertise en vele professionele leergemeenschappen toe op actueel onderzoek en kennisinnovatie.

2.2 Organogram

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft Arnhem als statutaire vestigingsplaats. Naast de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat HAN Holding BV. In HAN Holding BV is HAN Flex BV ondergebracht, dat concerndiensten en personeelsdiensten verleent ten behoeve van de HAN. De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de enige aandeelhouder van HAN Holding BV. Het College van Bestuur van de HAN is als directie belast met het bestuur van HAN Holding BV.

In deel II, Governance, vindt u een verdere toelichting op onze organisatie.

2.32016 in cijfers

Studenten

34.299studenten

Percentage tevreden studenten
77%
Gemiddeld percentage behaalde studiepunten per student
73%

Medewerkers

3.640medewerkers
2.839fte

MedewerkertevredenheidNiet gemeten in 2016 (2015: 7,6)

Scholing docenten

10% gepromoveerd
70% mastergeschoold

4,1% ziekteverzuim

Opleidingen

62bacheloropleidingen
18masteropleidingen

Kwaliteit opleidingen volgens NVAO: 67% met ‘goed’ beoordeeld op gerealiseerd eindniveau (standaard 4)

4e plaats onder grote hogescholen in Keuzegids 2017

Tevredenheid alumni over aansluiting op beroepspraktijk
3,5op een schaal van 5

Onderzoek

36lectoraten
8centres of expertise
10innovatiehubs

Financieel

€ 305 miljoenomzet

35,7%solvabiliteit
0,6liquiditeit

2.4Tijdbalk

Januari

Economic Board Arnhem Nijmegen

In januari is the Economic Board Arnhem Nijmegen van start gegaan, ter versterking van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden rondom de groeisectoren Health, Energy en Food en de crossovers daartussen.

Februari

FEM Knowledge Tour

Op 16 februari luisterden ongeveer 250 studenten, collega’s en externe relaties vol bewondering naar Jeroen Smit, hoogleraar journalistiek en auteur van onder meer De Prooi, tijdens een aflevering van de FEM Knowledge Tour. Smits betoog over ‘Bezit wordt bijzaak’ was de eerste aflevering in een mooie reeks van de Knowledge Tour in 2016, waar later in het jaar onder meer ook Prins Maurits en toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem spraken.

Maart

Onthulling schilderijen

Kinderen van vluchtelingen hebben eind januari - samen met studenten van Pedagogiek Plus en Student as Partners in samenwerking met het Civil Society Lab - schilderijtjes gemaakt, waarin ze laten zien waar ze blij en gelukkig van worden. De schilderijtjes zijn inmiddels samengevoegd tot een aantal schilderijen die in het HAN-gebouw van de opleiding Pedagogiek op woensdag 16 maart zijn onthuld. Het was een groot feest voor de kinderen!

April

Innovatiecafé

Health Valley, de HAN en Center of Expertise Sneller Herstel lieten ondernemers op 19 april kennismaken met de mogelijkheden van de HAN op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek via een innovatiecafé. Ivo Hendriks, programmamanager van Sneller Herstel, kijkt terug op een geslaagd cafébezoek: 'Hartstikke leuk, zo ontstonden spontaan goede gesprekken tussen ondernemers en professionals uit zorginstellingen en onderzoekers aan de HAN.'

April

Opening Clean Mobility Center

Op 21 april is het Clean Mobility Center op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) officieel geopend. In dit centrum komen kennis en kunde rondom slimme en schone mobiliteit samen op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Ter voorbereiding op het centrum werd in januari al een intentieovereenkomst ondertekend door de HAN, het HAN Centre of Expertise SEECE, Allego, CGI, DEKRA, DNV GL, EL-KW, IPKW, gemeente Arnhem, Stichting kiEMT, Oost NV, ROC Rijn IJssel en SUEZ.

Mei

Leren van verhalen

Zo’n 20 HAN-studenten van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gingen in mei met professionals van de Gemeente Nijmegen de buurten en wijken van Nijmegen in. Ze gingen met inwoners in gesprek over hoe het gaat met de veranderingen in zorg, welzijn, werk en inkomen. Zo zijn er verhalen verzameld van inwoners van Nijmegen en gepubliceerd op de site 'Leren van verhalen'.

Mei

HAN-studenten en de Giro d'Italia

Van 6 tot 8 mei heeft de HAN met ruim 100 studenten meegewerkt aan diverse activiteiten rondom de Giro d’Italia. Onder andere met een door HAN Sport en Bewegen georganiseerd onderzoek naar de economische en maatschappelijke gevolgen van de Giro voor de provincie Gelderland. Daarnaast participeert de HAN in de Giro Karavaan met een aantal bijzondere voertuigen.

Juni

Wie heeft de grootste S-factor?

Wie heeft de grootste S-factor? Dat was de vraag tijdens de Dutch Student Sales Challenge 2016 die op 8 en 9 juni plaatsvond. Tijdens de Dutch Student Sales Challenge 2016 strijden 10 studentenkoppels namens 10 opleidingen van verschillende hogescholen tegen elkaar in een tweedaagse wedstrijd. HAN-studenten Commerciële Economie Miriam Conijn en Ramon van Maaren kwamen als winnaars uit de bus.

Juli

Ondertekening overeenkomst met de Rabobank

Ondertekenaars Loes Kater (HAN) en Antoine Driessen (Rabobank)
Ondertekenaars Loes Kater (HAN) en Antoine Driessen (Rabobank)

De HAN en de Rabobank Rijk van Nijmegen hebben op 10 juli een overeenkomst getekend betreffende de samenwerking in het adviseren van studenten die een eigen bedrijf willen starten. Deze samenwerking maakt deel uit van het HAN Young in Business-programma, een initiatief van het HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO). Door deelnemers van het programma te adviseren en te begeleiden willen beide partijen de slagingskans van startende HAN-ondernemers aanzienlijk vergroten.

September

HAN Parade

Filmpje impressie HAN Parade 2016

Aansluitend aan de Opening van het Studiejaar vond op 1 september voor de derde keer de HAN Parade plaats. Het was wederom een geslaagd festival, met onder meer mooie voorstellingen over kwaliteitsactiviteiten in de HAN, boeiende onderwerpen in het Nieuwscafé, de uitreiking van de prijs voor ‘het HAN Idee van het Jaar’, presentaties op het Paradepaadje, lekker eten en drinken en veel gezelligheid. 

September

HAN Ideeënbus

Op de HAN Parade werd na één jaar HAN Ideeënbus bekendgemaakt welk idee de titel ‘HAN Idee van het Jaar 2016’ kreeg. Dit eerste jaar ontvingen twee ideeën de titel:

A week of Inspiration en Innovation – ingediend door Pepijn ten Hove, Guido Crolla en Tom de Vreugd, en Visualisatie nieuwe curriculum Engineering – ingediend door team Engineering. Uit handen van Kees Boele ontvingen de winnaars de wisseltrofee en een cheque ter waarde van € 5.000,-.

Oktober

Rapport Special Olympics Nationale Spelen 2016

In oktober is het rapport Special Olympics Nationale Spelen 2016 verschenen. Studenten en onderzoekers van HAN Sport en Bewegen hebben hieraan meegewerkt, samen met onderzoekers van het Mulier Instituut. In het rapport is de betekenis van de Spelen voor de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen onderzocht.

November

Scriptieprijs

5 November ontving Ward Perenboom, in 2016 aan de HAN afgestudeerd als leraar wiskunde en nu werkzaam op het Udens College, de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Hij kreeg deze prijs voor zijn praktijkonderzoek ‘Het 6Emodel en het hoofdstuk oppervlakte’. Het 6Emodel is een instructiemodel waarbij zelf ontdekkend leren én een sterke mate van docentsturing, gecombineerd worden. Ward ontwierp als student een lessenserie voor een tweede klas vwo en onderzocht de uitvoering ervan.

December

E-bike testen

Hoe bereik je spitsmijding onder HAN-medewerkers en -studenten door middel van gedragsveranderingsmethodieken? Dat was de onderzoeksvraag waarmee HAN-studenten aan de slag zijn gegaan, in opdracht van de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de HAN.

Diana de Jong, lid van het College van Bestuur, alsmede enkele HAN-studenten en -medewerkers hebben in het kader van dit mobiliteitsproject Smart Transition een aantal nieuwe, vaak razendsnelle e-bikes aan een test onderworpen. Het project heeft als doel medewerkers en studenten te laten kiezen voor duurzaam vervoer en spitsmijding.

Volgende3Bestuurlijke terugblik op 2016