Deel II. Governance

24Notitie Helderheid

24. Notitie Helderheid

Voor de uitvoering van de punten uit de Notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs in 2016 geldt onverkort dat de HAN ervoor zorgt dat het initiële onderwijs niet uitbesteed wordt aan andere (bekostigde of onbekostigde) organisaties. Ook zijn er geen publieke middelen geïnvesteerd in private activiteiten (zie ook eerdere pararaaf Publiek-privaat).

24.1 Maatwerktrajecten

Maatwerkovereenkomst Ad Civiele Techniek-PVR met CIVILION B.V. voor 31 studenten.

24.2 Uitwisseling

In hoofdstuk 7 van deel I van ons jaarverslag 2016 staat een overzicht van het aantal studenten dat heeft gestudeerd bij buitenlandse partners waarmee een overeenkomst is gesloten en hoeveel buitenlandse studenten van partnerinstellingen aan de HAN hebben gestudeerd. De bilaterale overeenkomsten zijn bij het International Office van de HAN in te zien.

Het volledige overzicht waar onze buitenlandse studenten vandaan komen kunt u vinden op ‘volledige overzicht’.